top of page

Valpeformidling - planlagte og fødte kull

Norsk Briard Klubb formidler alle valpekull som oppfyller NKKs krav til registrering. Klubben har dog sine egne anbefalinger ang hundenes helse, mentalitet og meritter. Der kull ikke oppfyller klubbens anbefalte krav til avl, vil dette bli bemerket i annonsen. 
 


Når du ser etter valp, så være oppmerksom på følgende:
Begge foreldredyr skal ha HD A eller B
Begge foreldrene skal ha gjennomført en mentaltest.

Kullets innavlsgrad bør ikke overstige 6,25% 

For briard skal også minst en av foreldrene skal være DNA-testet for CSNB (nattblindhet)

eller være FRI gjennom sine foreldre (som må være DNA-testet). 

Planlagt briardkull

 Kennel El`Sibo Erato
V/ Else Marie og Bjørn Ulimoen
Hedumveien 255

1930 Aurskog

Tlf 92614140

Mail: else.ulimoen@gmail.com


 

El`sibo Erato.png

Kullet oppfyller klubbens krav til avl

 Kennel AiCamin
V/ Cathrine Plichewski
Smistadbakken 52

7026 Trondheim

Tlf 95730803

Mail: cathplis@hotmail.com
Hjemmeside: www.kennelaicamin.com


 

received_676186217331353.jpeg

Kullet oppfyller klubbens krav til avl

bottom of page