top of page

Valpeformidling - planlagte og fødte kull

Norsk Briard Klubb formidler alle valpekull som oppfyller NKKs krav til registrering. Klubben har dog sine egne anbefalinger ang hundenes helse, mentalitet og meritter. Der kull ikke oppfyller klubbens anbefalte krav til avl, vil dette bli bemerket i annonsen. 
 


Når du ser etter valp, så være oppmerksom på følgende:
Begge foreldredyr skal ha HD A eller B
Begge foreldrene skal ha gjennomført en mentaltest.

Kullets innavlsgrad bør ikke overstige 6,25% 

For briard skal også minst en av foreldrene være DNA-testet for CSNB (nattblindhet)

eller være FRI gjennom sine foreldre (som må være DNA-testet). 

Planlagt briardkull

368589558_993698395055249_1013216200373955611_n.jpg
bottom of page