Valpeformidling - planlagte og fødte kull

Norsk Briard Klubb formidler alle valpekull som oppfyller NKKs krav til registrering. Klubben har dog sine egne anbefalinger ang hundenes helse, mentalitet og meritter. Der kull ikke oppfyller klubbens anbefalte krav til avl, vil dette bli bemerket i annonsen. 
 


Når du ser etter valp, så være oppmerksom på følgende:
Begge foreldredyr skal ha HD A eller B
Begge foreldrene skal ha gjennomført en mentaltest.

Kullets innavlsgrad bør ikke overstige 6,25% 

For briard skal også minst en av foreldrene skal være DNA-testet for CSNB (nattblindhet)

eller være FRI gjennom sine foreldre (som må være DNA-testet). 

Født briardkull

 v/ Lone Røttereng Pedersen
Prestmoveien 4

7514 Stjørdal

Tlf 45054338

Mail: lone-pedersen@outlook.com


 

Birk.jpg

Bark

'NO55235/2016

Far: Dorian of Star Connection 
Mor: Isabeau Bijou Du Camp Martagon

Født: 13.10.2016

HD: B/AD: -

Kjent mentalstatus

CSNB: -

Eier: Lone Røttereng Pedersen, Stjørdal
Oppdretter : Thomas Andrè Guttorm, Skaun

Aria.jpg

AiCamin`s Aria
NO39553/21

Far: Toudi z Milosci do Briarda 
Mor: Hippie Royale Minka

Født: 05.03.2021

HD: A/A

IKKE kjent mentalstatus

CSNB: -

Eier:Lone Røttereng Pedersen, Stjørdal
Oppdretter : Cathrine Plischewski, Trondheim

birkariavalp.jpg
birkariavalp2.jpg
12.jpg
birkariavalper.jpg

Kull født 25.05.2022 3 tisper/4 hanner

Kullet oppfyller IKKE klubbens krav til avl

* Mors alder
* Mor ukjent mentalstatus
* Ukjent CSNB-status
* Mor mangler utstillingspremiering