top of page

KORONAVIRUSSITUASJONEN I NORGE

March 27, 2020

<< Koronavirus i Norge >>
Norsk Briard Klubb følger nøye med på situasjonen i Norge framover. Vi vil følge alle pålegg og anbefalinger som Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med. Styret i klubben vil derfor vurdere situasjonen framover mht avvikling av spesialutstillingen og årsmøtet. Vi vil komme med mer informasjon i tida framover.

<< BRIARD- OG PICARDSPESIALEN OG ÅRSMØTET AVLYSES >>
Med bakgrunn i den usikre situasjonen med COVID-19-smitte har styret i styremøtet 27/3-20 besluttet å avlyse årets arrangement. Samtidig blir også årsmøtet utsatt til neste år, og sittende styre blir sittende til neste års årsmøte som blir arrangert i pinsen 2021 samtidig med spesialutstillingen. 

Vi beklager til alle som har gledet seg til årets spesialutstilling, men håper alle har forståelse for at vi i den situasjonen verden er i, ikke kan planlegge et større arrangement i så nær framtid. Dette vil ikke ha noen spesiell innvirkning på klubbens økonomi. 

<< Oppdatert 12/3-2020 kl 20:11 >>
Norsk Kennel Klub har oppfordret alle klubber til å avlyse alle planlagte aktiviteter inntil videre, uavhengig av antall deltakere. Når det gjelder vårt 40-årsjubileum og tilhørende spesialutstilling, vil vi anbefale om at dere ikke melder på hunder til utstillingen inntil videre. Vi kommer som nevnt tilbake med mer informasjon om dette etter hvert som vi vet hvordan situasjonen i Norge utvikler seg.

Norsk Kennel Klub har også sendt ut følgende informasjon ang klubbens årsmøter i 2020:

"Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder."

Vi kommer til å jobbe med sikte på at årsmøtet kan avholdes til oppsatt dato, men kan på kort varsel se oss nødt til å avlyse dette dersom situasjonen tilsier det.

Siri Guldseth
Sekretær

Regler for utregning av årets briarder og picarder

January 01, 2020

Styret har i sitt styremøte 10/12-2019 vedtatt reviderte regler for utregning av årets briarder og picarder gjeldende fra og med 2019. Regelendringene går på at vi innfører premiering av årets rallylydighetshunder (briard og picard konkurrerer sammen), vi kårer også årets veteran picard og årets junior picard, vi har tatt bort kravet om at hunder som konkurrerer i agility, lydighet og rallylydighet MÅ ha minst 3 konkurranser for å være med i konkurransen, samt fjernet kravet om MINST én førstepremie. Med dette ønsker vi å premiere flere av dem som er aktive med sine briarder og picarder.

Vi har også påført en presisering av poengtildeling til juniorer og veteraner på internasjonale utstillinger dersom de er alene i  beste hannhund- eller tispeklasse. Juniorer og veteraner kan ikke tildeles CACIB men vil bli tildelt CACIB-/res.CACIB-poeng automatisk i slike tilfeller. 

NKK innfører junior- og veteranchampionat

August 08, 2019

Informasjon fra NKKs særkomite for utstillinger, 7. august.

OPPFØLGING AV NSU-SAK 35/19 – INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT
NKKs særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat. Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innføre junior- og veteranchampionat på NKKs utstillinger fra 1.7.2020. Vinneren av junior- og veteranklasse med CK tildeles cert. Det utdeles ikke reservecert. Kravet for å oppnå tittelen er 3 x junior- eller veterancert under tre forskjellige dommere på NKKs utstillinger. Tittelen er stambokberettiget, og det kan søkes om junior- og veteranchampionat.

En presisering: Disse certene er uavhengige av de vanlige certene. En junior - eller veteran - kan selvsagt også konkurrere om ordinært cert på NKKs utstillinger. 

Årets utstillingsbriard og -picard

April 02, 2019

Styret vedtok i sitt møte torsdag 14. mars -19 å endre på hvilke utstillinger som regnes med i utregningen av årets briarder og picarder. For å rekke og få gitt ut BRIARD før jul - og ikke I romjula rett før nyttår - er det besluttet at  Dogs4All er årets siste tellende utstilling som regnes med i utregningen av årets briarder og picarder. Det vil si at utstillinger som avholdes etter den dato, vil bli med i utregningen for årets briard og picard for påfølgende år i stedet. 

Ordningen gjelder fra og med 2019. 

Premiering av årets Rally-lp-ekvipasje

April 02, 2019

Styret vedtok i sitt møte torsdag 14. mars -19 å innføre premiering av årets rally-lydighetsekviasje fra og med året 2019. Vi kommer tilbake til hvile regler som skal gjelde for utregning av konkurransen. 

Reversering av fullcertregelen

December 19, 2018

Årsmøtet i 2018 gikk i sak nr 6-3 enstemmig inn for å reversere den gjeldende fullcertregelen.

Med bakgrunn i dette vedtaket har Norsk Briard Klubb søkt Norsk Kennel Klub om reversering av fullcertregelen. Det vil si at det på utstillinger igjen er den hunden som står først av alle som ennå ikke har blitt N UCH, som tildeles certet. Dvs at det ikke lenger er en begrensning på hvor mange cert en hund kan tildeles før den oppnår tittelen N UCH.

Norsk Kennel Klubs særkomité for utstilling har i møte 21. november –18 innvilget vår søknad om reversering av denne regelen.

Reversering av fullcertregelen gjelder fra 01.01.2019 og varer i minst 3 år—til og med 31.12.2022. Etter dette KAN klubben søke om å gjeninnføre fullcertregel, men det må da være besluttet på klubbens årsmøte.

Reviderte lover for Norsk Briard Klubb

December 19, 2018

Norsk Kennel Klub (NKK) har pålagt alle klubber tilknyttet NKK å revidere sine lover slik at de harmonerer med NKKs nye lovmal. Norsk Briard Klubb vedtok enstemmig endringene som styret i klubben har utarbeidet med bakgrunn i den nye lovmalen. Våre lover ble godkjent av NKK i brev av 02.11.2018. 

Lovene i sin helhet kan leses her. De ligger også under fanen "Om klubben" på disse websidene. 

Formannen trekker seg

February 13, 2016

På grunn av personlige årsaker ser jeg meg beklageligvis nødt til å trekke meg som leder i NBrK.
Organisasjonsmessig så betyr dette at Else Marie Ulimoen vil fungere som leder frem til årsmøtet velger ny leder på årsmøtet i Bø i pinsen. Hun er nestleder pr.i dag.

 

Jeg oppfordrer dere alle til å komme med forslag til valgkomiteen på ny leder og styremedlemmer som er på valg. 

 

Tusen takk til alle dere som jeg har samarbeidet med, og som har støttet meg i de nær to år som jeg har vært priviligert til å være leder av Briardklubben.

Lykke til videre.

 

Med vennlig hilsen
Freddy Hagen.

Ny årskonkurranse: ÅRETS JUNIOR

January 24, 2016

Styret har vedtatt å innføre en ny årskonkurranse: ÅRETS JUNIOR. 

 

På grunn av endringene i cert-regler som ble innført i 2014, ser man ofte at unge hunder som stiller i juniorklassen fort blir fullcertet. Mange venter dermed med å stille dem ut til de er gamle nok til å få championatgivende cert.

 

Norsk Briard Klubb ønsker derfor - i håp om oppmuntre til fortsatt å stille ut juniorer - å sette opp premie til beste junior gjennom året. Poengene regnes ut fra de utstillingene hunden stiller i juniorklassen gjeldende år.

 

Premien settes opp fra og med 2016.

 

Alle utstillinger fra og med januar 2016 gjelder ved utregning av denne konkurransen. Resultatlisten baserer seg på vanlig poengberegning fra offisielle, norske utstillinger, og de 5 beste utstillingene hunden har deltatt på, gjelder. Det gis ikke poeng for plasseringer i BIS-juniorkonkurranser siden denne konkurransen ikke arrangeres på alle utstillinger, men dersom hunden blir BIR og plasserer seg i ordinær gruppefinale, teller poengene fra gruppeplasseringen med i totalsummen. 

Please reload

bottom of page