Klubbens lover

LOVER FOR NORSK BRIARD KLUBB
Vedtatt første gang av årsmøtet den 18.02.81
Sist godkjent av NKK den 02.11.2018.