top of page

Kontaktinformasjon

Klubbens adresse:
Norsk Briard og Picard Klubb
c/o Line M. Andersen

Kodalveien 263
2345 ÅDALSBRUK

 

e-post: trampe1975@live.no

 

Kontonr: 7877 08 63464
SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO38 7877 08 63464

VIPPS: 542164

Organisasjonsnummer: 915832075

bottom of page