Årsmøtet i Norsk Briard Klubb avholdes lørdag  24. april 2021 kl 17:00
Sted:  Digital plattform. Det vil komme mer informasjon om hvordan dette blir organsiert senere. 

Saker til årsmøtet må være Norsk Briard Klubb i hende senest 20. mars 2021.

Forslag til kandidater til styret må være valgkomitéen i hende senes 20. mars 2021. 

Siden årsmøtet i 2020 ble avlyst pga koronasituasjonen i Norge, er det de samme styreverv som skal besettes i år som i fjor. Dette er følgende verv:

Til styret:

  • Leder (2 år)

  • Sekretær (2 år)

  • Styremedlem (2 år)

  • Varamedlem (1 år)

  • Varamedlem (1 år)

Til valgkomitéen:

  • Leder av komitéen (2 år)

  • Varamedlem (1 år)

Følgende forslag til styresammensetning ble fremmet av valgkomitéen for året 2020/2021: 

 

Leder                                 Monica Solveig Engebretsen (2 år)

Nestleder                          Helena Hjerpe (1 år – erstatter Monica S Engebretsen som går inn som leder)

Sekretær                           Line Merethe Andersen (2 år)

Styremedlem                    Martin Lehn (2 år)

Styremedlem                    Helle Lehnert (1 år – bytter rolle med Bodil Økland)

Varamedlem                     Ida M Stiansen (1 år)

Varamedlem                     Bodil Økland (1 år)

Innstilling til valgkomité:

Leder                                 Ann-Charlott Ernø (2 år)

Varamedlem                     Vakant (1 år)

Link til årmøtepapirene kommer her.

Sidene er oppdatert:

2021-01-20: Forsiden, invitasjon til årsmøte og rasespesialen 2021.
2021-01-04: Planlagt valpekull - paring foretatt.
2020-12-23: Medlemsbladet BRIARD er publisert.
2020-10-08: Briard- og picardspesialen 2021, gjeterhundkurs 2021.

  • Facebook Social Icon

© 2016 by Norsk Briard Klubb. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now