top of page

Nattblindhet er en gradvis ødeleggelse av en type synsceller (stavene) i netthinna i øynene, noe som fører til svekkelse av mørkesynet og medfølgende nattblinhet. Hos noen hunder vil også dagsynet affiseres.

 

Nattblindhet hos briard er ikke utbredt i Norge, men det har vært enkelte tilfeller i Sverige på 80- og 90-tallet. Det er også en del hunder/linjer ellers i Europa som er bærere av sykdomsgenet. 

 

Sykdommen nedarves autosomalt recessivt. Det er mulig å DNA-teste hunden (RPE65 genet) for å finne ut om den bærer anlegg for eller har lidelsen. Avkom etter to foreldre som er RPE65-fri, er det man kaller genetisk fri. 

Norsk Briard Klubb krever at minst en av foreldrene i en kombinasjon har kjent DNA-status mht nattblindhet slik at ingen avkom vil utvikle sykdommen. 

 

I de fleste europeiske land er det krav om at foreldrene skal være DNA-testet for sykdommen før de brukes i avl. 

 

Les mer om nattblindhet og DNA-testing her.

bottom of page