top of page

Om Norsk Briard Klubb

Norsk Briard Klubb ble stiftet i 1980 og har ansvar for å forvalte rasene briard og picard. 

 

Klubben tilbyr ulike aktiviteter for sine medlemmer, og avholder blant annet spesialutstilling for sine raser i pinsen hvert år. Der er det i tillegg til utstilling også andre aktiviteter for medlemmene.

 

Tidvis arrangeres det også kurs av ulike slag for medlemmene.

 

Klubben samarbeider med Norsk Kennel Klubb.

bottom of page