top of page

Spesialen 2023

Norsk Briard og Picard Klubb inviterer til rasespesial for briard og picard første pinsedag, 28. mai 2023.

 

Dommer: Annemarie Mæland, Sverige

Sted: Aurdal Fjordcamping i Valdres

Dato: 28. mai 2023

 

Det er offisiell utstilling med stor-cert og valpeshow for begge rasene.

 

Påmeldingsfrist web: 15. mai -23

 

Påmelding kan gjøres elektronisk via NKKs "Mine sider". 

 

Priser:

Alle offisielle klasser: Kr 400,-

Alle valpeklasser: Kr 250,-

Klasser for nedklipte: Kr 200,-

Bestilling av hytter gjøres direkte til
Aurdal Fjordcamping, tlf 61 36 52 12
e-post: post@aurdalcamp.no |  http://aurdalcamp.no/

The Norwegian Briard and Picard Club invites you to the yearly club show for briard and picard the 28th of May 2023.

 

Judge: Annemarie Mæland, Sweden

Place: Aurdal Fjordcamping, Valdres

Date: 28th of May 2023

 

The show is an official show, offering the "big CAC (needed for the Norwegian Show Champion titel) and puppyshow for both breeds.

 

Entry close: 15th of May -23

 

Electronic entry at Norwegian Kennel Club's websites "my pages" (www.nkk.no). 

 

Entry fee:

All official classes: NOK 400,-

All puppyclasses: NOK 250,-

Class for dogs with cut down coat: NOK 200,-

Reservations for cabins are made directly to:
Aurdal Fjordcamping, tlf 61 36 52 12
e-post: post@aurdalcamp.no |  http://aurdalcamp.no/

bottom of page