top of page

Skal du kjøpe valp?

Norsk Briard Klubb er opptatt av at avlen på våre raser briard og picard er av god kvalitet. Vi ønsker fokus på helse, mentalitet, bruksegenskaper og at hundene har et rasetypisk utseende. Både briard og picard er raser som krever mye aktivitet.

For å ivareta disse ønskene har klubben utarbeidet avlskrav som er spesifikke for våre raser. Norsk Briard Klubb vil derfor oppfordre valpekjøpere til å sette seg inn i disse reglene, som er lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

 

I korte trekk gjelder disse kravene:

  • Begge foreldre skal være fri for HD (HD A eller B).

  • Minst en av hundene må være dokumentert fri for nattblindhetsgenet (hunden eller dens foreldre må være DNA-testet).

  • Begge foreldre skal ha gjennomført en full mentaltest eller ha godkjent gjeteranleggstest (NHAT).

  • Begge foreldre må ha minst VG (very good) på to utstillinger etter fylte 15 mnd.

  • Tispa skal være minst 2 år ved paring, mens hannhund skal være minst 18 mnd.

  • Innavlsprosenten i kullet skal ikke overstige 6,25 % (søskenbarnparing).

 

Dersom disse reglene ikke er oppfylt, kan det være grunn til å spørre oppdretter om hvorfor en eller begge hundene ikke oppfyller disse kravene.

At en valp er registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) og dermed har en stamtavle, er ikke det samme som at foreldrene oppfyller de rasespesifikke kravene som raseklubben har utarbeidet. For å registrere valper i NKK kreves det kun at foreldrene har en stamtavle, har kjent HD-status (trenger ikke å være fri) og at hannhunden har begge testikler på plass. Raseklubbenes avlskrav er tilpasset rasene våre, og de eventuelle utfordringer som de enkelte rasene har. Dette er felles for de fleste raseklubber.

 

Det er ikke veldig mange og kompliserte avlskrav vi har på våre raser, briard og picard. Vi vil derfor anbefale alle som er interessert i rasene om å sette seg inn i hvilke krav som er satt, og stille spørsmål til oppdretter om hvorfor vedkommende evt har valgt å ikke følge krav eller anbefalinger.

Når det gjelder krav om mentaltester, hører vi ofte argumentet at det enten er så vanskelig å komme med på mentaltestene, eller så er ikke testene tilpasset våre raser. Vår erfaring er at det stort sett ikke er vanskelig å få plass på mentalestene som arrangeres rundt omkring i landet. De fleste testene er også helt uavhengig av rase – de gir en beskrivelse av hvordan hundene reagerer på ulike momenter og ikke mer enn det. Så kan man selv vurdere hvordan man selv ønsker at egen hund skal være eller reagere. Vi anbefaler at hunder som biter testleder i testsituasjon, hunder som ikke greier å avreagere når de blir skremt og hunder som er skuddredde ikke anvendes i avl.

En oppdretter som har fulgt klubbens krav og anbefalinger til avl, som har fokus på helse og mentalitet, samt dyrevelferd, vil være et trygt valg. Det å vite at oppdretter tar avlsarbeidet seriøst og følger klubbens krav til avl er en sikkerhet for valpekjøper om at alt som er mulig er gjort for å få en fysisk og mentalt frisk valp. Vi ønsker at det skal være trygt å anskaffe seg hund. En kan aldri være garantert å få en frisk og mentalt stabil hund, men risikoen vil være betydelig mindre hvis oppdretter har gjort jobben sin. En hund vil leve i mange år og skal være en glede for eieren.

 

Lykke til med valpekjøpet!

bottom of page