Briardspesialen2021-c.jpg

Aktuelt

Navneendring på klubben

Norsk Briard Klubbs årsmøte vedtok å søke Norsk Kennel Klub om navneendring. Klubbens nye navn vil være Norsk Briard og Picard Klubb, forkortet NBPK.

Kvalifisering til å delta i brukshundklasse

Norsk Briard Klubbs årsmøte vedtok å søke NKK om at også WCC (working class certificate) basert på HWT (Herding Working Test) skal være kvalifiserende for å delta i brukshundklassen på nasjonale og nordiske utstillinger. 

Ledige plasser på gjeterhundkurs sommeren 2021

Det er fortsatt 2 ledige plasser på gjeterhundkurs i Vågå 10-12. september 2021. Se mer info under Aktiviteter - Gjeterhundkurs 2021.

Husk påmeldingsfristen til årets briard- og picardspesial!!!

10. mai 2021