top of page

Norsk Briard Klubb krever at alle avlsdyr som anvendes i avl i Norge skal ha gjennomført en av de tre mentaltestene beskrevet her. 

 

Kull der en eller begge foreldre ikke har gjennomført mentaltest vil bli formidlet gjennom klubbens valpeformidling, men det vil være påpekt at kullet ikke oppfyller klubbens krav til avl pga ukjent mental status.

KARAKTERTEST  - nedre aldersgrense 10 mnd.

MENTALTEST HUND (MH)
-  nedre aldersgrense 12 mnd.

FUNKSJONSANALYSE (FA) - aldersgrense 22 - 48 mnd.

Terminliste for mentaltester i Norge finner du her

bottom of page