top of page

Oppdretters ansvar
av Siri Guldseth

Å være oppdretter innebærer et stort ansvar. Ikke bare skal man ha ei tispe som er over gjennomsnittet bra i forhold til rasens kvaliteter når det gjelder både helse, mentalitet, bruksegenskaper og utseende, man skal nemlig også kunne ta ansvar for de valpene man har satt til verden og disse valpenes eiere i ettertid.

Dersom du har tenkt på å ha et valpekull er det derfor noen ting det kan være lurt å tenke gjennom…

 

En ting er jo at man skal avle på hunder som er skikket til å ha valper. Tispa skal være sunn og frisk og ikke vise tegn på å være verken i mental ubalanse eller ha tegn på sykdom. I tillegg bør hundene også være eksteriørmessig av god kvalitet. Her bør man selvsagt også ta med tispas søsken i vurderingen. Dersom tispa er den eneste – eller en av få – friske/mentalt bra hunder i kullet, så bør man selvsagt ikke ha valper på henne. Dette gjelder selvfølgelig også ved vurdering av den hannhunden tispa er tenkt parret med.

 

For å sikre at de briardene som benyttes i avl er sunne og rasetypiske, har Norsk Briard Klubb utarbeidet egne krav for avlshunder. Disse er det viktig å sette seg inn i. Dersom hundene som parres ikke oppfyller disse kravene, vil valpene heller ikke bli formidlet gjennom klubbens valpeformidling (å kjøpe valp gjennom klubbens valpeformidling skal sikre valpekjøper at foreldredyrene oppfyller visse minimumskrav til helse og eksteriør).

 

 

Å «lage» valper er i grunnen ingen kunst – de aller fleste greier fint den delen som går på å parre hunden og å takle fødselen. Det er imidlertid en rekke andre ting som kanskje ikke er like lett dersom man skal være litt seriøs. I tillegg til at hundene skal være av god kvalitet, bør man også stille seg selv noen spørsmål dersom man har tenkt å ha valper:

 

1) Hvorfor vil jeg egentlig ha valper på tispa mi ? Myten om at det skal være så bra å ha valper for ei tispe er akkurat det – en myte.

2) Kjenner jeg rasen godt nok til å vurdere om min hund er rasetypisk mht gemytt og eksteriør, og ikke minst bruksegenskaper ?

3) Kan hunden min tilføre rasen noe positivt ?

4) Kjenner jeg rasen godt nok til å finne en passende partner til tispa mi ? Man parrer ikke bare med første og beste hannhund man kommer over…

5) Har jeg økonomi til å ha et valpekull ? Det er mange uforutsette utgifter som kan dukke opp… Om tispa må ta keisersnitt kan dette komme på mange tusen kroner – i tillegg kan valpene bli syke, og veterinærbesøk er ikke akkurat gratis.

6) Vet jeg hva pregning/sosialisering av valper egentlig er ?

7) Kjenner jeg rasen godt nok til å kunne gi mine valpekjøpere informasjon og veiledning om briarden som rase – og om trening og oppdragelse av hunden ?

8) Kan jeg nok om trening og adferd til å kunne gi mine valpekjøpere den hjelpen de behøver i valpens oppvekst ? Det oppstår alltid problemer med noen hunder. Da er det oppdretter som gjerne må stå for hjelpen i første omgang.

 

9) Kan jeg gi valpekjøperne god nok veiledning om pelsstell ? Ta en titt på din egen hund og vurder pelsens tilstand… Pelsstell er kanskje det flest valpekjøpere får problemer med etterhvert…

10) Har jeg tid til å ha et valpekull ? Man reiser ikke bare fra et kull for å gå på jobb nemlig… De krever stell flere ganger om dagen, de krever omgang med folk og de krever at man gir dem nok og riktig preging i valpekassen.

11) Er jeg forberedt på å sitte igjen med valper ut over 8 uker ? Det er ikke alltid så lett å få solgt en briardvalp. Rasen er ikke så godt kjent, og går ikke som «varmt hvetebrød».

12) Har jeg plass til å ha valper ? En briard får gjerne store kull – og de tar mye plass etter hvert.

13) Har jeg mulighet til å hente tilbake valper som ny eier av ulike årsaker ikke kan beholde ?

14) Er jeg villig til å gi kjøper fulle rettigheter i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser – og er jeg kjent med innholdet i denne loven ?

15) Oppfyller min hund minstekravene til at valper kan registreres i NKK – og vet jeg hva disse kravene går ut på ? Kjenner jeg NKKs etiske retningslinjer for avl ?

Om du må svare nei på ett av de ovenstående punktene synes jeg du bør tenke deg om en gang til før du setter valper på tispa di.

bottom of page